Østensjø-fartøy med i ambisiøst miljøprosjekt på Svalbard

04.07.2022
-Det er fint at båtene nyttes i et prosjekt med stor miljøgevinst, sier CEO i Østensjø Rederi, Kristian Helland Vea.
Store Norske tar inn fartøy fra Østensjø Rederi på det de omtaler som et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge: Å tilbakeføre gruvesamfunnet i Svea til naturen.

– Da Svea Nord ble stengt i mars 2020, ble det etablert ny leir på Kapp Amsterdam med tilhørende funksjoner som verksted og kraftstasjon. I august stenger flyplassen, så da har vi behov for båttransport til og fra Longyearbyen. I tillegg skal dagens leir rives, inkludert overnattingsplasser, så forlegningen flyttes fra land til båt, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske en en pressemelding fra Østensjø Rederi.

Det er fartøyene «Edda Ferd» og «Edda Sun» fra Østensjø Rederi som skal benyttes frem til desember 2022.

– Dette er en eksotisk jobb for våre offshorebåter som vanligvis er i Nordsjøen. Det er fint at båtene nyttes i et prosjekt med stor miljøgevinst og dette viser at eksisterende tonnasje kan tilpasses og brukes på tvers av segmenter og operasjoner, sier Kristian Helland Vea, CEO i Østensjø Rederi.

– Vi har lang erfaring med med denne typen arbeid, og vi utvider kapasiteten på «Edda Sun» og Edda Ferd» for å imøtekomme behovene på dette prosjektet, sier Hilde Svendsen, CCO i Østensjø Rederi.
 

Tilbake til naturen


Etter nesten 100 års kullproduksjon tilbakeføres gruvesamfunnet i Svea til naturen. Det skal fjernes bygg og infrastruktur, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon og en flyplass. Når området forlates, skal isbreene og fjellsidene fremstå mest mulig upåvirket. Og når den siste industriarbeideren forlater området, blir det i båt.

– Arbeiderne skal gå i 14 dagers turnus, og nå har vi sikret at de blir godt ivaretatt, sier Gudmund Løvli, prosjektleder i Store Norske.

Miljøprosjektet er en stor investering, og finansieres årlig over statsbudsjettet frem mot 2024. Det er et omfattende prosjekt med krevende rammebetingelser og høye krav til kvalitet.  Stengningen av flyplassen i Svea 1. august er en viktig milepel i prosjektet.

– Dette er et unikt prosjekt for Østensjø Rederi. Vi er veldig fornøyde med å ha kommet til enighet med Store Norske, og begeistret for å være en del av et så ambisiøst miljøprosjekt, sier Vea i Østensjø Rederi.

– Vi har vært opptatt av å bruke et solid rederi og har lagt vekt på at mannskapet på båtene har norske arbeidsvilkår. Nå kan vi fullføre prosjektet på en god måte, sier Ertsaas i Store Norske.

Store Norske ble etablert i 1916 og har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundre år. Selskapet arbeider for trygge, helårlige arbeidsplasser og næringsinntekter for det norske familiesamfunnet på Svalbard.

Østensjø Rederi er en ledende leverandør av integrerte offshore-tjenester. Selskapet er privateid, og eier og driver 30 fartøy innen olje og gass- og havvindsektoren. Østensjø Rederi er et internasjonalt selskap, med hovedkontor i Haugesund.
 
Maritim
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund