Slår sammen Bergen og Haugesund

20.12.2023
Åse Særsten blir ny daglig leder når Senab Eikeland Haugesund og søsterselskapet i Bergen fusjonerer.
 
Styret i Senab Eikeland Gruppen AS vedtok nylig å fusjonere sine to søsterselskaper Sena Eikeland Haugesund AS og Senab Eikeland Bergen AS, som begge har opparbeidet seg betydelige posisjoner i sine respektive geografiske markeder.

Bakgrunnen for fusjonen er at styret i selskapene ser betydelige positive synergier innenfor selskapenes kunde- og markedsposisjonering. De to søsterselskapene blir nå markedsleder for hele regionen i et nytt sammenslått Senab Eikeland Vest AS.

-De to selskapene i Haugesund og Bergen er like store og leverer begge solid lønnsomhet, med en samlet omsetning i størrelsesorden NOK 130 mill og et samlet positivt driftsresultat på i overkant av 8 %. Det foreligger derfor utelukkende offensive begrunnelser til sammenslåingen, sier Adm. direktør Bjarte Bergsagel i Senab Eikeland Gruppen AS og tilføyer:  
-Etter sammenslåingen vil  Senab Eikeland Vest AS være konsernets nest største selskap og vil operere innenfor et samlet markedsområde fra grensen mot Møre og Romsdal i nord til Boknafjorden i sør.

-Vi er svært fornøyde med at daglig leder i Haugesund, Åse Særsten, blir ny daglig leder i Senab Eikeland Vest AS, avslutter Bergsagel.

Fusjonen gjennomføres med virkning fra 2. januar 2024.  
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund