Stabil ledighet – men flere varsler om mulig permittering

17.12.2021
Ørliten nedgang helt ledige i Nord-Rogaland så langt i desember
NAV Marked Nord-Rogaland melder i en pressemelding at Haugesund fortsatt har 2,1% helt ledige arbeidssøkere. De ligger høyest i ledighet i Nord-Rogaland og midt mellom snittet for Norge på 2,2% og snittet for Rogaland som nå er på 2,0% helt ledige arbeidssøkere.

Bokn har nå 2,0% helt ledige og har en liten økning. Karmøy ligger likt som forrige måned med sine lave 1,5% helt ledige, mens Vindafjord hadde en liten reduksjon og er nede på 1,4%.

Tysvær holder seg stabilt med 1,3% helt ledige arbeidssøkere. I nederste del av tabellen finner vi Sauda som hadde nedgang til 0,9% og Suldal med en liten oppgang men med lave 0,8%.
  
Sted Helt ledige Tiltak Brutto ledige Andel helt
ledige
Andel tiltak Andel brutto
Haugesund 405 110 515 2,1% 0,6% 2,7%
Rogaland 5127 1513 6640 2,0% 0,6% 2,6%
Bokn 9 * 9 2,0% * 2,0%
Karmøy 321 101 422 1,5% 0,5% 2,0%
Vindafjord 67 13 80 1,4% 0,3% 1,7%
Tysvær 76 51 127 1,3% 0,9% 2,2%
Sauda 21 9 30 0,9% 0,4% 1,3%
Suldal 15 5 20 0,8% 0,3% 1,1%
Utsira * * * * * *

*antallet er så lavt at det ikke oppgis pga. personvernhensyn
 
Personer som deltar i tiltak øker med 12 personer til 289.
 
Antallet delvis ledige er 678 personer. Dette er 23 personer mindre enn forrige måned i denne gruppen.    
 
Varsel om nedbemanning
Som NAV Rogaland melder er det en økning i antall varsel om mulige permitteringer p.g.a. koronatiltakene som er innført de siste ukene.

- I Nord-Rogaland har vi foreløpig mottatt varsel fra 6 bedrifter (over 10) som i sum varsler for 142 personer. Dette er fra Hotell/serveringsbransjen og fra forretningsmessig tjenesteyting. Vi har også mottatt varsel fra 7 bedrifter (under 10) som varsler for i sum 21 personer. Disse er fra litt mer varierte bransjer som varehandel, hotell/servering, bygg/anlegg og IT, uttaler NAV Marked Nord-Rogaland-leder Elisabeth Lie Nilsen, og fortsetter:

- Vi har snakket med flere arbeidsgivere og forventer at vi skal få inn noe mer varsler i de kommende ukene, men hvor stor mengde av disse som faktisk blir effektuert er noe mer usikkert både for bedriftene selv og for oss slik det ser ut nå. Som dere ser så har ikke disse varslene foreløpig slått ut i ledighetstallene våre, men det forventer vi at de gjør i litt større grad i neste måned.  
 
Utlyste stillinger  
Bedriftene fortsetter å lyse ut stillinger i høy grad. I Nord-Rogaland har denne måneden 33% økning i utlyste stillinger (468) når vi sammenligner med samme måned i fjor. Flest utlyste stillinger denne måneden finner vi innen helse, pleie og omsorg (124),  industri (119) og reiseliv og transport (38).
 
- Hvis vi ser på 2021 som helhet, så har vi i Nord-Rogaland hatt 10362 utlyste stillinger. Hele 5651 av disse er utlyst i Haugesund, 2743 i Karmøy, 721 i Vindafjord, 627 i Tysvær, 313 i Suldal, 202 i Sauda, 70 på Bokn og 35 på Utsira, utdyper Nilsen.

- Det er flest utlyste innen helse, pleie og omsorg med 2031 stillinger. Innen industri er det utlyst 1552 og bygg og anlegg 1252. Så det er altså stor etterspørsel etter arbeidskraft og det er også historisk rekord i utlyste stillinger i regionen.
 
- Situasjonen er sammensatt i arbeidsmarkedet også i desember. Mens etterspørsel etter arbeidskraft for mange er høy og god, så mottar vi jo også nå mange varsel om permitteringer. Foreløpig er disse varslene konsentrert om utelivsbransjen og bedrifter som jobber opp mot disse på arrangementer og slike ting.  

- Vi merker godt nå at mangelen på arbeidskraft med visse kompetanser nå er tilstede i regionen, med de konsekvenser det gir. Vi har fortsatt tilgjengelig arbeidskraft, og vi har mange virkemidler som kan tas i bruk dersom man velger personer med delkompetanse eller alternativ kompetanse, poengterer Nilsen.   
 
Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund