Størst nedgang i ledigheten i Karmøy og Haugesund

06.12.2021
Ledighetsnivået i vår region er nå så lavt at vi faktisk er på «før oljekrise»-nivå rundt 2014, melder NAV Marked Nord-Rogaland i en pressemelding  
Ledigheten i Nord-Rogaland fortsetter å synke i sum, selv om både Bokn, Tysvær og Sauda hadde en liten økning i antall helt ledige. Haugesund har nå 2,1% helt ledige arbeidssøkere. Dette er likt som snittet for Norge og litt over snittet for Rogaland som er på 2,0% helt ledige arbeidssøkere i november. Karmøy har størst nedgang også denne måneden av de store kommunene, er nå nede på  lave 1,5% helt ledige - sammen med Bokn og Vindafjord. Tysvær ligger likt som for oktober, og har fortsatt 1,3% helt ledige arbeidssøkere.

I nederste del av tabellen finner vi Sauda med 1.2%  og Suldal med lave 0,7% helt ledige arbeidssøkere. Hvis vi ser på de store kommunene i Rogaland, så er det Karmøy som har størst nedgang i helt ledige arbeidssøkere med 14,6% etterfulgt av Haugesund som har nedgang på 13,8%.

 
Sted Helt ledige Tiltak Brutto ledige Andel helt
ledige
Andel tiltak Andel brutto
Haugesund 407 112 519 2,1% 0,6% 2,7%
Rogaland 5132 1559 6691 2,0% 0,6% 2,3%
Bokn 7 * 7 1,5% * 1,5%
Karmøy 322 92 414 1,5% 0,4% 1,9%
Vindafjord 74 13 87 1,5% 0,3% 1,8%
Tysvær 73 51 124 1,3% 0,9% 2,2%
Sauda 27 5 32 1,2% 0,2% 1,4%
Suldal 13 8 21 0,7% 0,4% 1,3%
Utsira * * * * * *

*antallet er så lavt at det ikke oppgis pga. personvernhensyn

Personer som deltar på tiltak øker i november til 281. Dermed har vi en brutto nedgang på 86 personer denne måneden i Nord-Rogaland.

Antallet delvis ledige er 701 personer. Dette er omtrent likt som forrige måned i vår del av fylket. Her er det bare små endringer mellom kommunene.   

Varsel om nedbemanning
Vi har fått varsel om større nedbemanninger (over 10)  fra 2 bedrifter. De har i sum varslet om 71 oppsigelser. Disse er innen forretningsmessig tjenesteyting og overnatting/servering. I tillegg har vi mottatt varsel om permittering (under 10) fra 2 bedrifter som omfatter 3 personer. Dette er innenfor Bygg/anlegg.

Utlyste stillinger  
Nord-Rogaland har denne måneden hele 83% økning i utlyste stillinger (899) - mens Rogaland som helhet har en økning på 39% utlyste stillinger (4685), når vi sammenligner med samme måned i fjor. Flest utlyste stillinger denne måneden finner vi innen helse, pleie og omsorg (195), bygg og anlegg (106), industri (89) og ingeniør- og IKT-fag (80). Det er også en god økning med utlyste stillinger innen serviceyrker (69). Volumet på utlyste stillinger har holdt et høyt nivå over lang tid nå.

Etterspørsel etter arbeidskraft i rekrutteringstjenestene hos NAV er også god, og etterspørselen er fra de fleste bransjer.

- Vi merker godt nå at mangelen på arbeidskraft med visse kompetanser nå er tilstede i regionen, med de konsekvenser det gir. Vi har fortsatt tilgjengelig arbeidskraft, og vi har mange virkemidler som kan tas i bruk dersom man velger personer med delkompetanse eller alternativ kompetanse. Vi har samarbeid med mange bedrifter hvor vi gjennom tiltak og bruk av virkemidler får skaffet dem arbeidskraft de kan ansette. Så vi oppfordrer bedriftene til å kontakte oss dersom de mangler arbeidskraft, så vi kan se om vi kan finne løsninger sammen, sier lederen for NAV Marked Nord-Rogaland. 

- Den pågående og økende koronasituasjonen den siste måneden har ikke gitt noen betydelige utslag i arbeidsmarkedstallene i Nord-Rogaland foreløpig. Men flere bedrifter her melder at koronasituasjonen påvirker dem fortsatt, men mer i form at utfordringer med tilgang til forskjellig materiell, råvarer og transport og slike ting. Så vi krysser fingrene for at vi fortsatt klarer å holde kontroll på pandemien i regionen, slik at utslagene i arbeidsmarkedet blir så små som mulig nå. Ledighetsnivået nå er så lavt at vi faktisk er på «før oljekrise»-nivå rundt 2014, utdyper Lie Nilsen.
 
Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund