Teknologi som konkurransefortrinn

07.04.2022
Les lederen fra nyeste utgave av Jobb&Næring her
Fra en står opp om morgenen til en legger seg om kvelden er vi omgitt av teknologi, som på de fleste måter forenkler og effektiviserer hverdagen vår.

Og klart, det finnes en rekke utfordringer knyttet til utviklingen som vi skal være oppmerksomme på, som at vi blir sårbare når alt er digitalisert. Cyberangrep som kan lamme små og store bedrifter, finans, og infrastruktur. Og i disse dager kan en jo også gjøre sine tanker om rikets digitale sikkerhet med tanke på krig? Men selv dette tatt i betraktning, opplever vi nok at forbedringene teknologien fører med seg er noe vi ikke vil eller kan være foruten.

Et eksempel på dette er jo måten vi kommuniserer og orienterer oss på løpende via digitale flater. Her har også sosiale medier etablert seg i alle aldersgrupper, og selv om mange vil mene at det stjeler vel mye fokus og tid, er dette også nyttige verktøy for å holde kontakt med venner og idrettslag.

Eldrebølgen er rett rundt hjørnet. Da kommer teknologien til å spille en sentral rolle. De fleste av oss ønsker å bo lengst mulig hjemme, og nettopp digitale løsninger kan bidra til at dette i større grad kan løses.
Og apropos eget hjem; For at vi også skal ha forutsetning for å bruke mindre energi og bli grønnere, er også ny teknologi og automatisering nøkkelen for å lykkes med dette. Oppvarming av boliger og leiligheter står for halvparten av energien som blir brukt i landet.

Hvordan står det så til med næringslivet? Ifølge en undersøkelse gjennomført av Statistisk Sentralbyrå, bruker hvert tiende norske foretak kunstig intelligens. Denne typen teknologi brukes oftest i forbindelse med automatisering av arbeidsprosesser. Næringene innen informasjon og kommunikasjon er de ivrigste brukerne. Og de største bedriftene tar i større grad i bruk teknologien som er tilgjengelig enn mindre bedrifter.

Flere bedrifter bør ta i bruk ny teknologi. Ifølge undersøkelsen er mangel på relevant kompetanse det største hinderet for implementering av ny teknologi i bedrifter. Bildet stemmer godt med situasjonen vi opplever i egen region, der det er stor mangel på fagfolk med IT-kompetanse. Dette er, og vil bli, en stor utfordring for både bedriftene og alle som bor i regionen. Derfor har Næringsforeningen, sammen med arbeidsgrupper bestående av en rekke IT-bedrifter, satt i gang et prosjekt for å få etablert IT- utdanning i vårt område.

Vår egen ressursgruppe «Teknologi i praksis», arrangerer «Tech dagen» 21. april. Hensikten her er å motivere bedrifter til å ta i bruk tilgjengelig teknologi. Flere av de digitaliserende tiltakene en bedrift kan gjøre er egentlig «lavthengende frukt». Med det mener vi tiltak som er tilgjengelig via programvare som bedrifter allerede har, eller som kan anskaffes til en lav kostnad. Det handler altså bare om å bli bevisst på mulighetene som ligger der.

Vår oppfordring er klar:
Ta i bruk teknologien – Da vinner vi sammen!

Bernt Jæger
Adm.dir Næringsforeningen Haugalandet
Jobb & næring
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund