Utsetter innføringen av ny nettleie

17.12.2021
Foto: Haugaland Kraft
Haugaland Kraft Nett viderefører dagens nettleie
I en pressemelding kommer det frem at Haugaland Kraft Nett utsetter innføringen av ny lettleie.

Bakgrunnen er at myndighetene har valgt å utsette forskriftsendringen som skulle pålegge alle nettselskap i Norge å endre nettleien fra 1.1.2022.

-Hensikten med den nye nettleiemodellen var å få ned forbrukstoppene i strømnettet og dermed holde kostnadene i strømnettet lavest mulig. Strømkunder som klarer å jevne ut strømforbruket sitt, skulle belønnes med lavere nettleie. Nå er forskriftsendringen utsatt på ubestemt tid. Det betyr at det er opp til nettselskapene selv om de ønsker å beholde dagens nettleie eller innføre den nye nettleiemodellen. Haugaland Kraft Nett har besluttet å følge myndighetene og utsetter ordningen, heter det i pressemeldingen.
 

Viderefører dagens nettleie


Haugaland Kraft Nett øker ikke sine totalinntekter det kommende året. Det betyr at dagens nettleieordning og gjeldende nettleiepriser blir videreført. Myndighetene har imidlertid varslet en reduksjon i forbruksavgiften (elavgiften) i 2022. Forbruksavgiften kreves inn av staten
Energi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund