Westcon med enorm snuoperasjon i retten

15.04.2021
Ble dømt til å betale 344 millioner, nå mottar de heller en ekstrabetaling på 303 millioner
 
 I 2018 tapte Westcon i rettstvisten mot boligriggselskapet Prosafe. Da ble verftet pålagt å betale 344 millioner kroner pluss strafferenter.

Tvisten handlet om at ombyggingen av en riggen «Safe Scandinavia» på anlegget i Ølen ble mer kostbart enn planlagt.

Men verftet anket, og nå har Gulating lagmannsrett tilkjent en ekstrabetaling på 303 millioner kroner.

– Lagmannsretten kom enstemmig til at det ikke var grunnlag for å sette ned vederlagskravet på grunn av uforsvarlig planlegging, ledelse eller utføring av arbeidet fra verftet selv eller noen det svarte for. Kostnadsveksten skyldtes forhold byggherren måtte bære risikoen for, blant annet tilgjengelig byggetid, betydelig volumvekst og forsinket prosjektering. Etter konkret avtaletolkning ble det også lagt til grunn at vederlaget var beregnet korrekt, slik at verftet hadde krav på å få betalt i tråd med sluttfakturaen, heter det i en epost fra domstolen til DN.

- Vårt team har lagt ned et betydelig arbeid for å belyse saken grundig for lagmannsretten, og vi er tilfredse med å ha nådd frem med vårt syn i en enstemmig dom der vår meget grundige saksfremstilling er lagt til grunn. Det viser at det var riktig å anke tingrettens beslutning. Vi vil nå gå grundig gjennom dommen og avventer ytterligere kommentarer inntil vi har fått studert den nærmere, sier Øystein Matre, administrerende direktør ved Westcon Yards i en pressemelding.
Industri
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund