Den profilerte NASA-forsker Jonathan Trent kommer til Haugesund for å holde foredrag 30. mai kl.08.15 - kl.10.00 på Høyskolen Vestlandet (tidl. HSH)

Den profilerte NASA-forsker Jonathan Trent kommer til Haugesund for å holde foredrag 30 mai. Fokus blir matproduksjon og bruk av alternativ energi, som en oppspiller til prosjektet "Norwegian Clean Energy Cluster"

Skrevet .

Som en oppstart til regionens storsatsning «Norwegian Clean Energy Cluster«, kommer NASA-forsker Jonathan Trent til å presentere hvordan han mener vi kan løse utfordringer knyttet til matproduksjon og bruk av alternativ energi. Møte avholdes på Høyskolen tirsdag 30. mai kl.08.15 til kl.10.00.

Forskeren og professoren Trent er kjent for å være en ypperlig foredragsholder. Han er også  grunnlegger og direktør for OMEGA Global initiative. Sistnevnte selskap satser globalt på utvikling av drikkevann, mat fra havet og alternativ energi. Trents utgangspunkt er at våre globale utfordringer kan påvirke produksjon av mat-, vann- og energiforsyning, men at teknologi kan bidra til at vi finner løsninger.  Her ligger det lønnsomme og spennende muligheter for verdiskaping!

Visjonen «Norwegian Clean Energy Cluster – ledende internasjonal energiregion med betydelig verdiskaping», vil bli realisert gjennom et konkret program hvor næringslivet blir invitert til å være med. Utgangspunktet er det store verdipotensialet som ligger i energieffektivisering/-gjenvinning hos regional prosessindustri. For å realisere verdipotensialet er det en forutsetning med samarbeid mellom industribedrifter, teknologileverandører, kompetansemiljøer og virkemiddelapparater.Styreleder i Haugesundregionens Næringsforening, Martha Kold Bakkevig vil presentere programmet og hva dette kan bety for  bedriftene i vår region. Arrangementet er gratis.

Her finner du program og påmelding