-Pilene peker i riktig retning

03.09.2021
NAV Rapport: Nedgangen i ledigheten fortsetter
-Etter en uvanlig travel måned i juli på rekrutteringsområdet, så startet august i noe roligere tempo: Men med alle piler i riktige retninger.  

Leder i NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen oppsummerer tallene i månedens NAV-rapport.

-Hvis vi ser på tallene for de helt ledige arbeidssøkerne, så har vi igjen en samlet nedgang i Nord-Rogaland, sier hun.

Haugesund er eneste kommune i Nordfylket som er over fylkessnittet (2,6%) med sine 2,8% helt ledige arbeidssøkere. Landssnittet ligger nå på 2,7% helt ledige arbeidssøkere. Ett godt stykke lengre ned kommer Karmøy som nå er helt nede på 2,0% helt ledige. Tysvær ligger stabilt med sine 1,9% helt ledige mens Vindafjord gikk litt ned til 1,6%. På nederste del av stigen finner vi Sauda og Bokn med lave 1,1%. Og tilbake helt i bunnen finner vi igjen Suldal med 0,9% helt ledige arbeidssøkere. Utsira har fortsatt så lavt antall helt ledige at tall er under grenseverdi som oppgis.

 
Sted Helt ledige Tiltak Brutto ledige Delvis ledige Alle ledige Andel helt
ledige
Andel tiltak Andel brutto Andel
Delvis
Andel alle ledige
Haugesund 533 89 622 317 939 2,8% 0,5% 3,3% 1,6% 4,9%
Rogaland 6719 1145 7864 3821 11685 2,6% 0,4% 3,0% 1,5% 4,5%
Karmøy 415 66 481 320 801 2,0% 0,3% 2,3% 1,5% 3,8%
Tysvær 108 28 136 58 194 1,9% 0,5% 2,4% 1,0% 3,4%
Vindafjord 79 16 95 38 133 1,6% 0,3% 1,9% 0,8% 2,7%
Bokn 5 * 5 8 13 1,1% * 1,1% 1,8% 2,9%
Sauda 25 6 31 22 53 1,1% 0,3% 1,4% 0,9% 2,3%
Suldal 17 * 17 19 36 0,9% * 0,9% 1,0% 1,9%
Utsira * * * * * * * * * *

*antallet er så lavt at det ikke oppgis pga. personvernhensyn

-I sum har vi også en liten nedgang på delvis ledige, og en liten oppgang i antall personer på arbeidsmarkedstiltak. Dette gir oss en total nedgang på 62 personer i august, supplerer Nilsen.
 

Varsel om nedbemanning


Vi har ikke mottatt noen varsler om nedbemanning for august – kun ett forsinket varsel som skulle vært meldt i juli. Dette gjaldt mulig permittering for 40 personer innenfor forretningsmessig tjenesteyting.  
 

Utlyste stillinger  


I følge Nilsen holder det høye volumet med offentlig utlyste stillinger seg fortsatt.

I Rogaland som helhet hadde vi nå en økning på 57% med 3401 utlyste stillinger hvis vi sammenligner med samme måned i fjor. I Nord- Rogaland har vi enda litt større økning med 76% og 578 stillinger. Flest utlyste stillinger i august er det innen helse, pleie og omsorg (136), reiseliv og transport (77) og butikk- og salgsarbeid (75).

-Det er veldig gledelig at det lyses ut mange stillinger innenfor både reiseliv og butikkarbeid, som begge er næringer som har vært svært hardt rammet av flere av koronatiltakene.  Det er også stor etterspørsel innen bygg og anlegg (64) og Industrien (47), sier hun

-Innenfor de 2 sistnevnte næringene vet vi at mange nå har gitt litt opp å lyse ut stillinger, da de nå har vanskelig for å få tak i arbeidskraft med den kompetansen de ønsker seg, legger hun til

-Men de siste ukene nå etter skolestart, så merket vi at volumet i etterspørsel etter arbeidskraft tok seg opp igjen. Etterspørselen ser ut til å være godt spredt utover forskjellige bransjer. Men det er fortsatt hovedvekt på stillinger som krever kompetanse som fagbrev eller høyere utdanning. Det er nå flere arbeidsgivere enn tidligere som begynner å få det vanskelig med å få tak i arbeidskraft med den kompetansen de ønsker seg. Men vi har fortsatt god tilgang på arbeidskraft, og vi har mange virkemidler som kan tas i bruk dersom man velger personer med delkompetanse eller alternativ kompetanse. Så her er det viktig å ta kontakt med oss i NAV for å sjekke ut muligheter for samarbeid om man skulle mangle arbeidskraft, sier Nilsen.
Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund