Hun utfordrer byggebransjen

28.10.2021

 
Boligsjefen vil dele kunnskap om "glemt" kjøpergruppe
Alise Vea er sykepleieren fra Karmøy som ble boligsjef i nabokommunen. Kanskje erfaringen fra helse- og sosialetaten er årsaken til at Haugesund ferske boligsjef tar opp en utfordrende problemstilling på Byggarena 21: Hvordan kan kommune og byggenæringen samarbeide for å skaffe bolig til dem som av ulike grunner trenger hjelp?

-Det er ikke kommunens kjerneoppgave å drive boligbygging. Men mange kommer til oss og ber om hjelp til startlån og bostøtte. Og det er vanlige folk. Folk vi kjenner, og som vi aldri hadde regnet med var i trøbbel, sier Vea.

Det er ikke først og fremst de som er havnet på skråplanet hun tenker på. De må kommunen ta seg av.

-Men vi møter mange som er i en livskrise, men som normalt klarer seg svært bra. De sliter fælt med å finne et sted å bo, sier Vea

2000 innbyggere

Kommunen hjelper årlig over 2000 innbyggere med boligkjøp, prioriteringer, boutgifter, individuelle tilpasninger og valg av gode bomiljø. Noen få av disse leier bolig av kommunen, men de aller fleste leier eller kjøper bolig i det ordinære boligmarkedet. Kan vi planlegge sammen for å oppfylle enda flere boligdrømmer? er utfordringen Alise Vea sender til byggenæringen.

Tittelen «Den vanskelig førsteetasjen- noens drømmebolig?» er symbolsk. Men den illustrerer en mulighet, en vinn-vinn situasjon.

-Vi vet at noen leiligheter er vanskeligere å selge enn andre i et boligprosjekt. Kanskje de ligger i førsteetasje. Jeg sitter med en oversikt over ønsker, behov og betalingsevne til personer som ville bli kjempeglad for å få seg en leilighet, og som representerer en målgruppe for byggenæringen. Her kan vi få til noe om deler kunnskap, sier boligsjefen i Haugesund.

Fredag 12. november kan du høre henne på Byggarena i Scandic Maritim.
 
Bygg & Anlegg
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund