Juli ble en bedre måned enn NAV-lederen forventet

30.07.2021
God nedgang i en måned der ledigheten typisk øker
-En bra måned med enda litt bedre tall enn jeg forventet og også høyere aktivitet på stillingsområdet enn det som er vanlig om sommeren, sier lederi NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen.

Men ifølge NAV lederen er bildet litt delt.

-Hvis vi først ser på de helt ledige, så har vi en økning i sum på 113 personer. Men vi hadde også i juli en god nedgang i delvis ledige på 255 personer.  Tiltaksaktiviteten ble også redusert i ferien med 67 personer. I sum har vi en nedgang på 218 personer, sier hun.

-Og det er greit å nevne at juli normalt sett er en måned hvor ledigheten øker noe p.g.a. sesongsvingninger. Eksempelvis er det ofte færre personer enn vanlig som begynner i ny jobb akkurat i juli på grunn av ferieavvikling, legger hun til.

Haugesund har fortsatt høyest ledighet i reionen med 2.9% helt ledige arbeidssøkere. Dette er akkurat på snittet i Rogaland som denne måneden er 2,9% for helt ledige, men det er under snittet i Norge som nå er 3,1%.

Etter kommer Karmøy som økte til 2,1% helt ledige.

Tysvær økte til  1,9% helt ledige mens Vindafjord også økte litt til 1,8%. Nederst på stigen finner vi Suldal som økte til 1,2% helt ledige og Sauda med 1,0% og nederst har vi Bokn med 0,9%.  Utsira har fortsatt så lavt antall helt ledige at tall er under grenseverdi som oppgis.

 
Sted Helt ledige Tiltak Brutto ledige Delvis ledige Alle ledige Andel helt
ledige
Andel tiltak Andel brutto Andel
Delvis
Andel alle ledige
Haugesund 561 76 637 333 970 2,9% 0,4% 3,3% 1,7% 5,0%
Rogaland 7362 1032 8394 3740 12134 2,9% 0,4% 3,3% 1,5% 4,8%
Karmøy 444 67 511 313 824 2,1% 0,3% 2,4% 1,5% 3,9%
Tysvær 111 34 145 56 201 1,9% 0,6% 2,5% 1,0% 3,5%
Vindafjord 89 14 103 46 149 1,8% 0,3% 2,2% 1,0% 3,2%
Suldal 23 * 23 13 36 1,2% * 1,2% 0,7% 1,9%
Sauda 23 6 29 22 51 1,0% 0,3% 1,3% 0,9% 2,2%
Bokn 4 * 4 9 13 0,9% * 0,9% 2,0% 2,9%
Utsira * * * * * * * * * *

*antallet er så lavt at det ikke oppgis pga. personvernhensyn
 

Varsel om nedbemanning


Vi har mottatt 1 større varsel om permittering i juli. Det gjelder 15 ansatte innenfor industri. Ellers hadde vi kun 2 små varsel,  1 om oppsigelse og 1 om permittering som gjaldt 5 ansatte tilsammen.
 

Utlyste stillinger  


I følge Lie Nilsen er det godt med utlyste stillinger også i juli i Nord-Rogaland.

Mens Rogaland som helhet har en økning på 17% , så har vi i Nord- Rogaland en økning på hele 90% sammenlignet med juli 2020.  Flest utlyste stillinger i juli er det innen helse, pleie og omsorg (124), bygg- og anlegg (68),  industri (59) og innen reiseliv- og transport (59).   Det er også god økning innen serviceyrker og annet arbeid (53).
 
-Vi har i juli, som normalt sett er en svært rolig måned på rekrutteringssiden, merket betydelig større pågang på rekrutteringsoppdragene som ble meldt til NAV enn vanlig. Også NAVs sommerjobbaksjon har generert økt volum for sommerjobber for unge i denne perioden. Så dette tyder på at det er god aktivitet i arbeidsmarkedet nå på mange hold, selv om det fortsatt er noen utfordringer knyttet til koronarestriksjoner i enkelte bedrifter og bransjer, sier Lie Nilsen.
 

Oppsummert


-Så dette må jeg si er med og forsterker den gode trenden vi har hatt i arbeidsmarkedet flere måneder på rad nå. Det blir spennende å se hvordan skolestart for studenter og ferieslutt i bedriftene slår ut på tallene for august. Dersom Trinn 4 av regjeringens åpningsstrategi blir innført i løpet av august, så vil dette også kunne påvirke flere bedrifter og bransjer på en positiv måte. Så vi krysser fingrene for at vi kommer dit og at den gode trenden da fortsetter, sier Lie Nilsen.
Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund