Spennende samarbeid om nye muligheter

06.01.2021
Ingeline Kaldestad, Næringsforeningen, Elisabeth Lie Nilsen, NAV og Lars Lindtner, Næringsforeningen ser fram til samarbeidet
Næringsforeningen vil fungere som et bindeledd mellom fremoverlente arbeidssøkende og attraktive bedrifter.
Mange mennesker har i løpet av 2020 blitt permittert eller arbeidsledige på Haugalandet og i Rogaland som en konsekvens av Covid-19.

Nå lanserer Næringsforeningen i samarbeid med bl.a  NAV, Fylkeskommunen,  LO  og Haugesund kommune en ny møteplass for å belyse mulighetene som finnes ved kompetanseheving gjennom blant annet utdanning, etter- og/eller videreutdanning og fagbrev.

Prosjektet vil i tillegg fokusere på vekstnæringer og fremoverlente bedrifter i regionen og å synliggjør utviklingen på arbeidsmarkedet fremover: -Næringsforeningen på Haugalandet representerer med sine nærmere 500 medlemsbedrifter et bredt utvalg av spennende bedrifter og bransjer – og vi ser fram til å jobbe sammen med bl.a  lokale bedrifter, utdanningsinstitusjoner, NAV og LO om et viktig og nyttig prosjekt, sier prosjektlederne Lars Lindtner og Ingeline Kaldestad.

-Vi går gjennom krevende tider, og framover må vi sikre tiltak for ledige, for å sikre en meningsfull hverdag for alle og den kompetansen vi trenger for nye og viktige næringer i fylket. Gjennom denne møteserien får folk konkret informasjon om hva som finnes for nettopp dem. Det er et flott initiativ som jeg er stolt av at vi oppretter sammen med de andre aktørene, sier fylkesordfører i Rogaland Marianne Chesak.

Aktiv medspiller


Det er en forutsetning å ha med NAV som en aktiv medspiller i prosjektet;

-Dette er en flott mulighet for arbeidssøkerne til å få informasjon og inspirasjon om andre bransjer og bedrifter enn de kjenner fra før, sier leder i NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen.

- Vi håper jo at de fleste arbeidssøkere får brukt «krisetiden» aktivt og godt. Dette tror jeg blir kjempenyttig, avslutter hun.

Også LO Rogaland har stor tro på prosjektet;

-Det er og har vært en spesiell og krevende tid for oss alle og det er ikke over. Det er viktig at de som nå faller ut av arbeidsmarkedet, som arbeidsledige eller permitterte, får økt sin kompetanse, sier Regionleder i LO Rogaland, Eirin Sund.

-Her ønsker LO Rogaland sammen med samarbeidspartnere i «Muligheter» å gjøre alt det vi kan, for enkeltmennesker, bedrifter og samfunnet. Mulighetene er der, vi må bare bruke dem, legger hun til.

«Muligheter» vil bestå av en rekke arrangementer utover vinteren og våren med aktuelle og interessante temaer. Gå gjerne inn på www.nforeningen.no og les om arrangementene som allerede er planlagt.

Ukentlige arrangementer


På bakgrunn av smitterestriksjoner vil de ukentlige arrangementene foregå digitalt i starten. Utover vinteren og våren forventer vi selvsagt å kunne møtes fysisk.

Invitasjon til de ulike arrangementene sendes ut via NAV, men en kan også finne info om de ulike arrangementene på Næringsforeningens hjemmesider.

11. januar kl. 13 inviteres det til digital åpning, der bl.a Fylkesordfører Marianne Cesak, ordfører Arne-Christian Mohn og Elisabeth Lie Nilsen fra NAV bidrar.

18. januar kl. 13 fokuseres det på vekstnæringer og Hvor de nye jobbene er: https://nforeningen.no/events/event/muligheter-hvor-er-de-nye-jobbene/

25. januar kl. 13 handler det om CV – og om hvordan du gjør CV-en til en vinner. https://nforeningen.no/events/event/muligheter-cv-hvordan-gjore-den-til-en-vinner/

Innholdet i arrangementene vil favne bredt, men ha fokus på de muligheter som ligger lokalt og regionalt – og synliggjør spennende og framoverlente bedrifter i regionen.

 

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund